PhDr. Petra Černá Rynešová

Narodila se 21.5.1976. Od útlého dětství obdivovala koně,
má dlouholeté zkušenosti s koňmi a jezdectvím,
je držitelkou jezdecké licence, věnuje se parkurovému
sportu pod záštitou Jezdeckého oddílu Kněžmost.
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Diplomovou i rigorózní
práci napsala na téma hiporehabilitace při práci
s klienty s duševním onemocněním. Hiporehabilitaci
se věnuje již 16 let. Absolvovala kurz Léčebně
pedagogicko-psychologického ježdění při Masarykově univerzitě
v Brně, pod záštitou České hiporehabilitační společnosti.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik v existenciální
analýze a logoterapii. Je odborným garantem a zakladatelkou
Hipocentra v PL Kosmonosy, které úspěšně funguje 8 let. Aktuálně
je členkou pracovní skupiny pro Psychoterapii pomocí koní
v České republice.

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když může něco tvořit.
Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.
Životní krédo: "Vždy se dá najít smysl, jen člověk musí chtít…"

ANOTACE:

Kniha "Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním." V knize jsou uvedeny informace z dostupné české a částečně i zahraniční literatury
z oblasti využití hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. V publikaci nechybí vymezení pojmu hiporehabilitace, členění jednotlivých oblastí hiporehabilitace, historie hiporehabilitace, základní psychoterapeutické principy v hiporehabilitaci, dále využití hiporehabilitace v psychologii
a psychiatrii, indikace a kontraindikace při práci s klienty s duševním onemocněním a využití hiporehabilitace u různých psychických poruch a jejich přehled. Těžištěm celé knihy je vymezení čtyř základní oblasti stimulace, které považuji za stěžejní pro provádění hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. Jedná se o oblast tělesné, emoční, sociální a kognitivní stimulace. Tyto čtyři základní oblasti jsou v práci podrobně rozpracovány i s příklady praktických cvičení. Každé cvičení je členěno tak, aby bylo dobře pochopitelné pro čtenáře. V každém cvičení je uveden počet klientů, pro které je cvičení vhodné. Dále pomůcky, které jsou potřebné pro provádění cvičení a jeho časový rozvrh. Kniha rozebírá zaměření jednotlivých cvičení, podle oblastí stimulace, na které je nejvíce zaměřeno. U každého cvičení naleznete podrobný popis a nutné důležité poznámky, které se jednotlivých cvičení týkají. Dále se v příručce podrobně věnuji psychosociálním podmínkám realizace hiporehabilitace v psychologii, kde uvádím důležité požadavky na osobnost
a specializaci terapeuta, základní pravidla pro provádění hiporehabilitace v psychologii a strukturu jednotlivých terapeutických hodin, kde popisuji specifika úvodní a závěrečné hodiny a vedení záznamů z terapeutických hodin. Na závěr této kapitoly je uveden příklad celoročního plánu hiporehabilitace s klienty psychiatrické léčebny. Poslední oblastí, které je součástí příručky, jsou technické podmínky realizace hiporehabilitace, kde se ve stručnosti zmiňuji o týmu odborníků pro tuto oblast hiporehabilitace, výběru koně, prostorech vhodných pro provádění hiporehabilitačních hodin a základních bezpečnostních pravidlech při provádění terapie. Závěrečnou částí knihy jsou tři stručné kasuistiky klientů psychiatrické léčebny.

PhDr. Petra Černá Rynešová